Запитване за транспортВид транспорт:


Фирма:


Тип:


Телефон:


Факс:


E-mail:


Лице за контакт:


Получател/изпращач:


Страна:


Град:


Пощенски код:


Вид на стоката:


Опасен товар:


IMO клас/ADR:


UN number:


Брето кило (кг):


Брой колети:


Размер на колетите (см):


Обем:


Вид на опаковката:


Вид и размер
на контейнера:


Условия на доставка
Incoterms 2000:


Платец на навлото:


Готовност на пратката:


Фактурна стойност:


Допълнителни изисквания
забележки:


 
 
Централен офис София

бул. Димитър Петков 119
София 1330, България
тел. +359 2 951 6511
факс. +359 2 997 6552
моб. +359 88 779 5666
моб. +359 88 863 5009
E-mail office@dvs-intereuro.com

Контакти

ако имате въпроси или искате да получите доълнителна информация, моля използвайте някой от телефоните за контакт