За DVS Intereuro

DVS Intereuro е създадена през 1998 година като спедиторска компания от нов тип, която да предоставя на своите партньори и клиенти постоянно качество и стандарт в услугите, отношенията и концепциите. Централният офис на фирмата е базиран в гр.София.

Нашите предимства:

Познаване на местните пазар и индустрия
Цялостно покритие на пазара
Професионален екип, ориентиран към нуждите на клиента

Кой би могъл да се възползва от нашите услуги?

– търговски фирми, желаещи да контролират и печелят от транспорта на търгуваните от тях стоки;
– български производители, желаещи да продават продукцията си на чужди пазари и да участват в нейната доставка;
– чуждестранни компании, интересуващи се от износ или внос на български стоки и свързаните с него транспортни и митнически условия;
– чуждестранни спедиторски и транспортни фирми, транзитиращи товари през България;

Какво Ви предлагаме?

Информация за:

– транспортни тарифи и такси;
– транспортни и товарни услуги;
– условия и промени по транспортните конвенции;
– условия за внос, износ и транзит;
– изисквания за сертификати за внос и износ;
– карго застраховки;
– индикативни цени за търговски преговори;
– движение на поверените ни товари;

Организация на:

– автомобилен транспорт;
– жп транспорт;
– контейнерен транспорт;
– комбинирани транспортни схеми;
– митническо представителство;
– банково гарантиране на товари;
– складиране и пристанищни операции;


 
 
Централен офис София

бул. Димитър Петков 119
София 1330, България
тел. +359 2 951 6511
факс. +359 2 997 6552
моб. +359 88 779 5666
моб. +359 88 863 5009
E-mail office@dvs-intereuro.com

Контакти

ако имате въпроси или искате да получите доълнителна информация, моля използвайте някой от телефоните за контакт